Stiftung Digitale Chancen

Stiftung Digitale Chancen - (Digital Opportunities Foundation) usiluje o zájem lidí využívat rozmanité možností internetu a pomáhá jim v tomto úsílí již od roku 2002. Cílem nadace je překonat vyloučení znevýhodněných skupin společnosti z rozvoje informační společnosti. Nadace aktivně organizuje kampaně proti digitální propasti a zavázala se k digitální inkluzi. V tomto se zaměřuje zejména na ty, kteří dosud neměli šanci připojit se k digitálnímu životu, ať už z důvodu nemožného přístupu k internetu nebo jiných bariér. Pro dosažení tohoto cíle se nadace snaží dostat do úzkého kontaktu s politiky, komerční i akademickou sférou a dalšími organizacemi, které se digitální inkluzi věnují.

Fundación Esplai

Posláním organizace ESPLAI je podpora aktivního občanství prostřednictvím sociálního začleňování, sociálně-vzdělávacích akcí a zodpovědného využívání informačních a komunikačních technologií se zvláštním zaměřením na děti a mládež. To vše v rámci cíle podpory role třetího sektoru ve společnosti. ESPLAI pracuje na místní, národní i mezinárodní úrovni, vyvíjí projekty určené různým ohroženým skupinám a vytváří metodické nástroje a školicí materiály.

Národní centrum bezpečnějšího internetu

Narodni centrum bezpecnejsiho internetu (NCBI/National Safer Internet Centre) je neziskové nevládní sdružení, založené v roce 2007. Jeho posláním je přispívat ke zvýšení bezpečnosti užívání internetu, moderních informačních a komunikačních technologií, zvyšovat povědomí uživatelů o jejich kladech a možných nebezpečích, přispívat k osvojování etických norem v online prostředí, napomáhat předcházení a snižování možných sociálních rizik spojených s jejich užíváním.